Sanering

Slider

Sanering

 • Marksanering
 • Brandsanering
 • Asbestsanering
 • PCB-sanering
 • Oljesanering

Marksanering

Sanering av jord, vatten och sediment. Vi har kunskapen och utrustningen som krävs för en säker sanering, oavsett hur stort uppdraget är.

Vi utför all sorts marksanering med maskiner utrustade med GPS. Vi kan ombesörja provtagning, vattenrening, sedimentering samt kontakter med myndigheter.
I samband med sanering utför vi även återställning av mark.

Oljesanering

Sanering av olja, bensin, diesel och liknande oljebaserade produkter kräver gedigen kunskap och expertis.
Vi erbjuder:

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor

Asbestsanering

BTT Rivningsspecialisten  har kunskap och erfarenhet hur man hanterar ämnet, från analys och sanering till emballering, transport och deponi.

Läs mer om våra certifikat.

PCB -sanering

Vi har lång erfarenhet av både inventering och sanering av PCB och vet hur man gör det på ett säkert sätt – väldigt försiktigt och med rätt utrustning. Vi har avancerade saneringslösningar till vår hjälp. Du kan känna dig helt trygg med att det blir rätt gjort, och att din fastighet blir fri från PCB.

Brandsanering

Varje brandsituation är unik, och kräver speciella lösningar för ett bra arbete.

Först och främst evakuerar vi det material och lösöre som går att rädda. Efter det river vi de mest skadade delarna av byggnaden, för att sedan forsla bort dem för återvinning. Slutligen måste man få bort allt sot och alla rökpartiklar som finns kvar i lokalen. Och det gör vi genom dammsugning, torkning och högtryckstvätt.

BTT Riv har verktygen, kunskapen och erfarenheten som krävs för en snabb och säker sanering – oavsett vad det gäller.