Avfall

Slider

Avfallshantering

Med tanke på att bygg & rivningsföretag i Sverige utgör mest avfall, är det en självklarhet för oss att ta hänsyn till miljön. Vår främsta bidrag till en minskad klimatpåverkan är att se till att så mycket som möjligt av det avfall vi hanterar återvinns. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer för avfallshantering.