Om oss

Slider

Entreprenad

BTT är rivningsföretaget erbjuder dig som kund en komplett hantering av rivning och sanering med fokus på miljö och säkerhet.

BTT garanterar alla kunder ett professionellt bemötande, hög personlig service och ett väl utfört arbete. Ett arbete som alltid utförs av kunniga yrkesmän utrustade med den bästa tekniken på marknaden. Vi följer noggrant utvecklingen av gällande arbetsmetoder inom branschen med avseende på teknik och miljö. BTT har en maskinpark som klarar alla rivnings- och saneringsuppdrag.

Vi utför entreprenadarbeten inom rivning och sanering.

Vår policy är:

• Hög kompetens och yrkesskicklighet

• Öppen och rak kommunikation

• Levereras i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet

• Följer gällande lagar och krav

• Att vi ständigt förbättrar oss

• Långsiktiga kundrelationer

Kontakta oss för uppdrag i hela landet.


Ett brett tjänsteutbud med fokus på kvalitet och miljö

BTT Rivningsspecialisten har rätt kompetens och kapacitet för att kunna hantera hela kedjan i ett projekt. BTT genomför kontinuerligt noggranna kontroller och prioriterar utbildning och utveckling för att leva upp till ambitionerna. Vi utför samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet.
BTT Riv har som ambition är att ständigt sträva efter förbättringar med fokus på förebyggande av föroreningar.


Avfallshantering

BTT Riv arbetar aktivt för en minskad klimatpåverkan genom att se till att det avfall vi hanterar återvinns. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra processer för avfallshantering.

Slider