Rivning

Slider

Rivning

Vi har tillgång till en full uppsättning verktyg och maskiner som klarar av alla typer av arbeten.

• Totalrivning och ombyggnadsrivning
• Miljöanpassad selektiv rivning
• Tung demolering – Broar / Hus / Industrier
• Krossning, fräsning av betong
• Borrning och sågning
• Dokumentation och miljöuppföljning

Läs mer om våra certifikat.