Miljö

Slider

Ett brett tjänsteutbud med fokus på kvalitet och miljö

På BTT Rivningsspecialisten har vi rätt kompetens och kapacitet för att kunna hantera hela kedjan i ett projekt. Vi genomför kontinuerligt noggranna kontroller och vi satsar hårt på utbildning och utveckling för att leva upp till våra ambitioner. Vi utför samtliga projekt med största möjliga hänsyn till miljö och säkerhet. Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättringar med fokus på förebyggande av föroreningar.