Projekt: Rivning av Geijerskolan i Limhamn, Malmö.

Beställare: Erlandsson Bygg i Syd AB
Påbörjad: –
Avslutat: 2017