Rivning av Danspaviljongen, Folkets Park, Kalmar

Beställare: Kalmar Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2021 – maj 2022
Omfattning: Rivning av Danspaviljongen på Folket Park i Kalmar. Byggnaden består av källare, entréplan och ett mindre vindsutrymme med bland annat fläktaggregat. Projektet avser rivning av huset i sin helhet. Ingående delar som rivs är bland annat stomme, installationer, beklädnader, fönster, dörrar, tak, väggar, husgrund. Hantering av förorenade massor som Asbest och PCB ingår. Total bruttoarea är ca 2100 m2. Byggnaden är från i början av 1900-talet och har i omgångar renoverats och byggts till.