Rivning, sortering och återvinning av befintliga byggnader på Spiran 1

Beställare: MKB Fastighets
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: juli 2020 – juni 2021
Omfattning: Rivning, sortering och återvinning av befintliga byggnader motsvarande ca 4000 kvm och en tomtareal på 4822 kvm.