Marksanering del av Plåtverkstaden i Göteborg

Beställare: Fastighets AB Fribordet
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2023 februari – pågår
Omfattning: Entreprenaden omfattar: uppbyggnad av ny tillfällig vägg mellan ”curlinghallen” och Hus 1; rivning av plattor på mark (betong, asfalt); rivning och sanering inom Hus 1; sanering av mark invändigt samt runt om byggnaden utvändigt; återfyllning med pålningsbara massor.