Rivning Askimskolan Rivning Hus B, D och E

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2021 – juni 2022
Omfattning: Projektet innefattar rivning och sanering av Hus B, D och E i sin helhet inklusive byggnadsdelar under mark; bottenplatta, plintar, kantbalkar. Dock ej skyddsrum m. tillhörande källare i hus B och hus D som bevaras intakt och pågjutas. Entreprenören avlämnar ytan enligt de nivåer som ges av rivningens omfattning, dvs ingen återfyllning efter schakt annat än slänter mot arbetsområdets gränser för att säkerställa markstabilitet.