Rivning huvudbyggnad Kv Kuriren 6, Helsingborg

Beställare: Fastighetsförvaltningen, Helsingborg stad
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2022 november – pågår
Omfattning: Rivning av huvudbyggnad. Rivningsentreprenaden omfattar även sanering och speciellt omhändertagande av farligt avfall. Utvändiga skärmtak, trappor, skärmväggar, stödmurar och ramper i anslutning och i närheten till byggnaderna skall också ingå i rivningsentreprenaden. Rivning skall utföras ner till underkant isolering under betongplatta.