Rivning av byggnader på Fregatten

Beställare: Fastighetsförvaltningen, Helsingborg stad
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2017
Omfattning: Rivning av byggnader på Fregatten i Helsingborg