Projekt: Rivning av 02 Slakthusområdet

Beställare: Stockholm stad
Påbörjad: 2020-12
Avslutat: pågående