Projekt: Rivning av Emmaboda Eken 9, Rivning hälsocentral Eken 9

Beställare: Kalmar Län
Påbörjad: 2019-06
Avslutat: 2019-11