Projekt: Rivning av Fastighet: Bromsäng 9:1

Beställare: Söderhamns Kommun
Påbörjad: 2019-04
Avslutat: 2020-11