Rivning av Gladan 2

Beställare: Åstorp kommun
Påbörjad: 2018-10
Avslutat: 2019-06