Rivning av Brännaren 18

Beställare: Malmö kommun
Påbörjad: 2019-05
Avslutat: 2019-08