Projekt: Rivning av Stillman 47

Beställare: Malmö kommun
Påbörjad: 2019-05
Avslutat: 2019-08