Rivning av byggnader inom Älghunden 4, Jönköping

Beställare: Jönköping kommun
Påbörjad: 2019-05
Avslutat: 2019-08