Rivning av byggnad på Fiskaregatan i Anderslöv.

Beställare: Trelleborg kommun
Påbörjad: Februari 2023
Avslutad: Pågående
Omfattning: Rivning av byggnad på ca 1000 -1200 kvm inklusive miljöhus. Huvudbyggnaden består av två våningar samt källare under större delen av byggnaden. Upphandlingen avser även provtagning och eventuell sanering av mark under och kring byggnaderna.