Rivning av byggnader i dess helhet på tre olika fastigheter

Beställare: Falköpings kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2020 – december 2021
Omfattning: Rivningar i Falköpings kommun. Stenstorpsskolan. Bostadshus. Garage. I huvuddelen 1 ingår rivning av fem byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har använts som grundskola. Totalt har byggnaderna en bruksarea på ca 5860 m2. I huvuddelen 2 ingår rivning av två byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har tillsammans en bruksarea på cirka 500 m2 och är byggda på 1920-talet. I huvuddelen ingår rivning av en byggnad som har används till garage och har en bruksarea på ca 50m2. Projektet har genomförts med fokus på återvinning och återbruk (så kallat cirkulärt byggande).