Rivning av fastighet Pilen 10 + 11 och Torlarp 3:87

Beställare: Ängelholms kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: november 2020 – december 2021
Omfattning: Rivning av fastigheten Pilen 10 och 11 och Torlarp 3:87. Entreprenaden omfattar: Rivning av fastighet Pilen 10 och Pilen 11, Ängelholm. Arbetet har omfattat huvudbyggnaden samt fem mindre byggnader på adressen Industrigatan 10. Area på ca 1 700 m2. Byggnad i ett – två plan med källare i östra byggnadsdelen. Betongstomme. Utfackningsväggar i träregelverk. Fasad i tegel och skivor. Större garageportar i del med verkstad. Låglutande sadeltak beklätt med takpapp. Sanering av förorenat mark (med Asbest och PCB) på fastigheten Torlarp 3:87 har ingått.