Rivning av fastighet Gladan 2 i Åstorp

Beställare: Björnekulla Fastighets AB
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2018 – 2019
Omfattning: Rivning av fastigheten Gladan 2 i Åstorp. Fastigheten består utav flera byggnader och har haft verksamheter som livsmedelsproduktion, kontor, lager, personalutrymme och laboratorie. Samtliga rivningsåtgärder som selektiv rivning, tung rivning, sanering av miljöfarliga ämnen, grävning, schaktning, krossning, transporter m m ingår.