Rivning hälsocentral Eken 9, Emmaboda

Beställare: Region Kalmar län
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2019 – 2020
Omfattning: Entreprenaden avser sanering och rivning av befintliga fastigheter på Eken 9. Fastigheten byggdes under 1963 och tillbyggt 1976. I entreprenaden ingår grusning av markytan efter avslutat rivningsarbete. Samtliga träd och skyltar ska även dessa avlägsnas.