Rivning flerbostadshus, Larmgatan 5, LENHOVDA

Beställare: AB Uppvidingehus
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: augusti 2021 – juni 2022
Omfattning: Rivning av flerbostadshuset, i sin helhet, inklusive grundplattan, på Larmgatan 5, Lenhovda. Byggnadsår 1961-62. Antal plan är 3 + källare på vardera 522m², total area är ca 2100m². Komplett rivning av byggnadens alla delar inklusive installationer mm. Rivning av utvändigt belagda ytskikt som asfalt, plattläggningar och kantsten inom entreprenadsområdet/tomtgräns ingår i entreprenaden. Utvändiga belysningsstolpar rivs med fundament. Befintlig dränering runt byggnaden ska tas bort. Efter utförd rivning och återfyllning av schakt ska ytor asfalteras. Hantering av farligt avfall ingår.