Rivning av flerbostadshus på Industrigatan 14 och Vegagatan 2 i Säffle

Beställare: Skanska Sverige AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2022 augusti – pågår
Omfattning: Rivning av flerbostadshus. Arbetet omfattar rivning och sanering av farligt avfall.