Rivning förskolan Anemonen

Beställare: Botkyrka Kommun
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2021 december – 2022 juli
Omfattning: Byggnaden är enligt uppgift byggd 1980 och delvis återuppbyggd 2006 efter brand. Byggnaden är i ett våningsplan och består av ett antal ”avdelning-ar” med tillhörande våtrum och pentryn. Undercentral ligger i byggnaden med ingång utifrån. Det löper även en rörkulvert under hela byggnaden. Byggnaden är ca 1 700m2 och kulverten ca 200m2. Efter rivningen ska marken återställas till omgivande marknivå. Marken återställs som grusyta i nivå med befintlig mark.