Ärende: Rivning av byggnader Stillman 47

Beställare: Norama Stillman AB
Entreprenadform: Totalentreprenad enligt ABT
Rivnings tid: 2019
Omfattning: Rivning av byggnad, Bilning av betongfundament, Selektiv rivning av metall, betong, trä, mineralull, gips mm.